15 Ιουν, 2017

Ανταποδοτικά τέλη υδροηλεκτρικών

Ανταποδοτικά τέλη υδροηλεκτρικών

Το ζήτημα της εξαίρεσης των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών από την απόδοση ανταποδοτικού τέλους ΑΠΕ έθεσε ο Γ. Γραμματικάκης, με κοινοβουλευτική ερώτησή του προς την Κομισιόν (εδώ). Σημειιώνοντας μάλιστα ότι η εξαίρεση δεν στηρίζεται σε περιβαλλοντικά ή κοινωνικά κριτήρια, ζήτησε να πληροφορηθεί από την Επιτροπή αν θεωρεί την εφαρμογή του μέτρου ως έμμεση επιδότηση προς την ΔΕΗ.

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού κ. Vestager απάντησε στον ευρωβουλευτή ότι «η επίμαχη επιβάρυνση αποτελεί ειδική εισφορά που αποδίδεται από παραγωγούς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανεξάρτητα από το μέγεθός τους». Και αναφερόμενη στη διαφοροποίηση των τελών η Επίτροπος σημείωσε : «Το κατά πόσο μια τέτοιου είδους διαφοροποίηση συνιστά αθέμιτη διάκριση εξαρτάται από το κατά πόσο εκτιμάται ότι οι διαφορετικές τεχνολογίες βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση δεδομένου του στόχου της εισφοράς ή από το κατά πόσο υπάρχει άλλος αντικειμενικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η χρηματοδότηση όσο και ο στόχος του μέτρου φαίνεται να συνδέονται με τοπικούς παράγοντες, δηλαδή με την προώθηση μιας πιο αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή των πολιτών της περιοχής.»

Σχολιάζοντας την απάντηση της Επιτρόπου Ανταγωνισμού, ο Γ. Γραμματικάκης τόνισε ότι «το μέγεθος ή η ιδιοκτησία δεν μπορεί να αποτελούν αντικειμενικούς λόγους που να δικαιολογούν την εξαίρεση ορισμένων υδροηλεκτρικών σταθμών από το τέλος ΑΠΕ και να στερούν ορισμένες τοπικές κοινωνίες από τα οφέλη του». Και κατέληξε: «Ένα μέτρο με στόχο την στήριξη ενός αποκεντρωμένου μοντέλου παραγωγής ενέργειας δεν μπορεί να αποκλείει καμία τοπική κοινωνία. Ιδιαίτερα μάλιστα τις τοπικές κοινωνίες των μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων που έχουν διαχρονικά υποστεί και τις σοβαρότερες συνέπειες».
Εδώ μπορείτε να δείτε το βίντεο της δήλωσης του ευρωβουλευτή και ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του ευρωβουλευτή και της απάντησης της Επιτρόπου.

Ερώτηση προς την Επιτροπή

Θέμα: Ανταποδοτικά τέλη υδροηλεκτρικών σταθμών
Στο πλαίσιο προώθησης των ΑΠΕ στην Ελλάδα, έχει θεσπιστεί ανταποδοτικό τέλος ύψους 3% για ορισμένες τεχνολογίες ΑΠΕ. Τα έσοδα από το τέλος αυτό μοιράζονται κυρίως στους κατοίκους και στην τοπική αυτοδιοίκηση των επιλέξιμων περιοχών. Στόχος του μέτρου είναι η στήριξη ενός αποκεντρωμένου, πιο δημοκρατικού μοντέλου παραγωγής ενέργειας.
Ωστόσο, η εφαρμογή του μέτρου παρουσιάζει ορισμένες στρεβλώσεις. Δεν σέβεται την αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας, εξαιρώντας κάποιες τεχνολογίες στη βάση μη περιβαλλοντικών ή κοινωνικών κριτηρίων. Συγκεκριμένα, τα μικρά υδροηλεκτρικά αποδίδουν το ανταποδοτικό τέλος, ενώ εξαιρούνται τα μεγάλα υδροηλεκτρικά τα οποία είναι και τα πιο αποδοτικά, όπως στην περίπτωση του υδροηλεκτρικού των Κρεμαστών (Αχελώος).
Ερωτάται η Επιτροπή:
Είναι η διακριτική αυτή μεταχείριση των μεγάλων υδροηλεκτρικών σταθμών συμβατή με τους κανόνες για την αγορά ενέργειας;
Αποτελεί η εξαίρεση των μεγάλων υδροηλεκτρικών έμμεση επιδότηση των ιδιοκτητών τους;

Απάντηση της κ. Vestager εξ ονόματος της Επιτροπής

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, η επίμαχη επιβάρυνση αποτελεί ειδική εισφορά που αποδίδεται σε φορείς διαχείρισης δικτύων ή συστημάτων από ορισμένους παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ανεξάρτητα από το μέγεθός τους. Η εν λόγω εισφορά δεν φαίνεται να αποτελεί έμμεσο φόρο στην ηλεκτρική ενέργεια, κατά την έννοια της οδηγίας  2003/96/ΕΚ. Κατά συνέπεια, η Ελλάδα δεν εμποδίζεται καταρχήν από το να καθορίζει τη βάση της εισφοράς, καθώς και να αποφασίζει μειώσεις της εισφοράς και απαλλαγές από αυτήν.
Γενικά, μπορεί να είναι επιτρεπτός ο καθορισμός διαφορετικών επιπέδων φορολογίας για τους παραγωγούς ενέργειας που χρησιμοποιούν διαφορετικές τεχνολογίες ή διαφορετικούς τύπους εγκαταστάσεων. Το κατά πόσο μια τέτοιου είδους διαφοροποίηση συνιστά αθέμιτη διάκριση εξαρτάται από το κατά πόσο εκτιμάται ότι οι διαφορετικές τεχνολογίες βρίσκονται σε συγκρίσιμη κατάσταση δεδομένου του στόχου της εισφοράς ή από το κατά πόσο υπάρχει άλλος αντικειμενικός λόγος. Στην προκειμένη περίπτωση, τόσο η χρηματοδότηση όσο και ο στόχος του μέτρου φαίνεται να συνδέονται με τοπικούς παράγοντες, δηλαδή με την προώθηση μιας πιο αποκεντρωμένης παραγωγής ενέργειας με συμμετοχή των πολιτών της περιοχής. Ωστόσο, με βάση τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η Επιτροπή, δεν είναι σε θέση να καταλήξει ως προς το κατά πόσο στην προκειμένη περίπτωση αυτή η διαφοροποίηση του φορολογικού συντελεστή μπορεί να δικαιολογηθεί από τον στόχο της εισφοράς.

   

european parlament to potami

topTOP

×

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.