Βρυξέλλες, 20 Οκτ 2016

Νομοθετική πρωτοβουλία για τηλεοπτικές άδειες και ΕΣΡ

Νομοθετική πρωτοβουλία για τηλεοπτικές άδειες και ΕΣΡ

Ο ευρωβουλευτής του Ποταμιού Γιώργος Γραμματικάκης κατέθεσε σήμερα, 19 Οκτωβρίου 2016, στο Ευρωκοινοβούλιο σειρά τροπολογιών στην ευρωπαϊκή Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων.

Με τις τροπολογίες αυτές ο κ. Γραμματικάκης ζητά τη θωράκιση της ανεξαρτησίας των εθνικών ρυθμιστικών αρχών (ΕΣΡ) και την υιοθέτηση κανόνων που διασφαλίζουν τη διαφάνεια στην αδειοδότηση τηλεοπτικών σταθμών. Η Οδηγία για τις  υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων καθορίζει τους κανόνες που διέπουν τις τηλεοπτικές υπηρεσίες στη Ε.Ε. Οι τροπολογίες θα συζητηθούν στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωκοινοβουλίου, μέλος της οποίας είναι ο κ. Γραμματικάκης.

Συγκεκριμένα, ο Γ. Γραμματικάκης προτείνει να ενσωματωθούν στην ευρωπαϊκή Οδηγία τα εξής σημεία:

- Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές (ΕΣΡ) θα πρέπει να είναι όχι μόνο νομικά διακριτές αλλά και λειτουργικά  και αποτελεσματικά ανεξάρτητες από κάθε δημόσιο φορέα.

- Οι ανεξάρτητες εθνικές ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση τηλεοπτικών καναλιών. Οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία για την αδειοδότηση  θα πρέπει να είναι καθορισμένα με σαφήνεια και εκ των προτέρων.

- Ο συνολικός αριθμός των αδειών καθορίζεται επί τη βάσει καθορισμένων και διαφανών κριτηρίων που θα αντικατοπτρίζουν τις τεχνολογικές δυνατότητες.

- Τα μέλη των εθνικών ρυθμιστικών αρχών θα επιλέγονται μετά από ανοιχτή διαδικασία ενώ η εμπειρία και τα επαγγελματικά τους προσόντα θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των καθηκόντων τους.

- Η εθνική ρυθμιστική αρχή θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να παραμένει λειτουργική. Η διάρκεια της θητείας των μελών της δεν θα αλλάζει, ενώ σε περίπτωση αδυναμίας διορισμού νέων μελών παρατείνεται αυτόματα η θητεία των προηγουμένων.

Αναφερόμενος στην κατάθεση των τροπολογιών, ο κ. Γραμματικάκης δήλωσε σχετικά: «Η ανάγκη του σεβασμού της πολυφωνίας των ΜΜΕ στη χώρα μας, που οξύνθηκε με τα πρόσφατα γεγονότα, έχει ξεπεράσει τα δικά μας σύνορα. Η Ελλάδα δυστυχώς θεωρείται ότι ανήκει πια στην ομάδα των χωρών, μαζί με την Ουγγαρία και την Πολωνία, όπου απειλείται η πολυφωνία και η ελευθερία των Μέσων. Οι προτάσεις μου ελπίζω ότι θα θωρακίσουν τις θεμελιώδεις αυτές αρχές σε όλη την Ευρώπη και θα αποτρέπουν τις αυθαίρετες επεμβάσεις των κυβερνήσεων στο  ραδιοτηλεοπτικό τοπίο».

Η Νομοθετική πρόταση της Ευρωπαικής Επιτροπής

 

 

 

 

 

   

european parlament to potami

topTOP

×

Αυτή η σελίδα χρησιμοποιεί cookies για να διαχειριστεί τα στοιχεία χρήσης, στατιστικά πλοήγησης και άλλες λειτουργίες. Επισκεπτόμενοι τη σελίδα μας συμφωνείτε οτι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε cookies.